Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa - Nowej Huty
Marcin Bryk

Adres: os. Dywizjonu 303 56C/4, 31-875 Kraków

Telefon: 12 417 34 88
605 244 380

Konto: Fortis Bank Polska: 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001

E-mail: krakow13@komornik.pl

Przyjęcia stron:
wtorek: 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
piątek: 8:00 - 15:00
Wpłat można dokonywać w godzinach otwarcia kancelarii.

Od dnia 01.10.2015 Komornik Sądowy jest płatnikiem podatku VAT.

Od dnia 01.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.